EmojitipEmoji topicRegional indikator Symbolbogstav

Regional indikator Symbolbogstav

Der er 26 regionale indikatorer i Emoji, svarende til 26 engelske bogstaver. Disse regionale indikatorer bruges normalt ikke individuelt, men to bruges sammen til at repræsentere et lands eller en regions flag. Bemærk, at ikke to regionale indikatorer kan danne en kvalificeret Emoji. Disse to regionale indikatorer skal svare til ISO-forkortelseskoden på to bogstaver i et land eller en region for at danne en kvalificeret Emoji. Tip💡: Dette emne indeholder kun Unicode-tegn, de er ikke emoji.